REGULAMINY

 

ADMEDIC REGULAMINY

Niniejsza strona sklepu internetowego Admedic.pl zawiera dwa regulaminy: regulamin dla przedsiebiorców (A) i regulamin konsumencki (B)

A. REGULAMIN DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sklep internetowy Admedic.pl działający pod adresem: https://Admedic.pl jest prowadzony przez Admedic sp. z o.o., 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1, NIP: 1132809762, Regon: 142512550, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362215 (dalej zwana również „Admedic.pl”).

Dane kontaktowe: tel.: +48 791 200 485; e-mail: sprzedaz @ admedic.pl,
rachunek bankowy mBank:
88 1140 2004 0000 3402 7797 2356

NINIEJSZY Regulamin Admedic.pl dla podmiotów dokonujących zakupów towaru związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oryginalnych, markowych i luksusowych kosmetyków w sklepie internetowym Admedic.pl zlokalizowanym pod adresem https://Admedic.pl na rzecz podmiotów nie będących „konsumentami” w rozumieniu art. 22′ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. dla podmiotów dokonujących zakupów towaru związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Admedic.pl, zwaną dalej Sprzedającym.
3. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.

II. Zasady dokonania zakupu
1. Kupujący może składać zamówienia przez 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://Admedic.pl. Prawidłowe wypełnienie formularza Rejestracji jest podstawowym warunkiem realizacji zamówienia. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do soboty od godziny 9.00 do 20.00 pod numerem telefonu: +48 791 200 458.

2. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym Sprzedającego odbywa się w ramach czterech kroków:
1- wybór produktu (Do koszyka),
2- wybór sposobu płatności i dostawy,
3- wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych wymaganych do realizacji zamówienia,
4- potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.

3. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła potwierdzenia przyjęcia zmówienia produktu wraz z numerem Zamówienia. Numer Zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia złożonego przez telefon potwierdzenie złożenia zamówienia następuje ustnie.

4. Zamówienie jest realizowane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności z góry, o ile w chwili składania zamówienia produkty są dostępne w magazynie Sprzedającego.

Po upływie powyższego terminu zamówienie zostaje anulowane.

5. Jeżeli produkt jest niedostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zawarcia umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną odpowiednio do sposobu złożonego zamówienia.

6. W przypadku, gdy Sprzedający otrzyma informację, że możliwa jest jedynie częściowa realizacja zmówienia zawiadomi o tym Kupującego drogą mailową bądź telefoniczną w zależności od sposobu składanego zamówienia i za jego zgodą dokona częściowej realizacji zamówienia.

7. Jeżeli dojdzie do częściowej realizacji zamówienia z powodu braku produktów Kupujący pokrywa koszty pierwszej przesyłki. Koszty przesyłek pozostałych części pierwotnego zamówienia pokrywa Sprzedający.

8. W przypadku, gdy Kupujący odmówi podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia nie dojdzie do przyjęcia zamówienia.

9. Sprzedający ustalił ceny brutto produktów w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT (stawka dla suplementów diety 8%). Cennik dostawy znajduje się https://admedic.pl

10. Ceną wiążącą jest cena produktu podana na stronie internetowej Sprzedającego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów w ramach bieżących wyprzedaży i innych akcji promocyjnych. To uprawnienie Sprzedającego nie odnosi się do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany ceny produktu.

12. Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne. Brak foli nie świadczy o braku oryginalności, w przypadku gdy taka praktyka stosowana jest przez producenta.

III. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony do Kupującego na terenie Polski można dokonać:
a) przelewem bankowym,
b) płatność za pobraniem,
c) za pośrednictwem systemu płatniczego eCard wówczas realizacja zmówienia nastąpi po dniu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

Szczegóły dotyczące sposobów płatności na stronie https://admedic.pl

2. Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Warunki dostaw na stronie https://admedic.pl

3. Nie ma możliwości odbioru osobistego. Wszystkie paczki wysyłane są pocztą kurierską.

IV. Zasady reklamacji i zwrotu
1. Kupujący może odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy produkt:
a) nie był używany;
b) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folii, jeżeli taką posiadał;
c) nie został w inny sposób zniszczony.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego uprawnienia Kupujący zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wraz z nim przesłanie dostarczonego produktu na adres Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na stronie https://admedic.pl

3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem, Sprzedający zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy według sposobu wskazanego przez Kupującego w oświadczeniu. W wypadku zwrotu produktu koszty dostawy uiszczone przez Kupującego nie będą zwracane.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

5. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedającemu w formie pisemnej na adres Sklepu w terminie najpóźniej 2 miesięcy od daty otrzymania produktu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki do siedziby Sklepu. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający wymieni produkt na pełnowartościowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci cenę nabycia za reklamowany produkt wedle sposobu wskazanego w zgłoszeniu reklamacyjnym. Sprzedający pokryje także koszty dostawy reklamowanego produktu. Zgłoszenie reklamacji – https://admedic.pl

7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji towar jest odsyłany do Kupującego na jego koszt.

8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Produkt należy odesłać do Sprzedającego na adres Sklepu z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zagubienie przesyłki wynikające ze strony profesjonalnego przewoźnika.

10. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres Sklepu.

V. Polityka ochrony prywatności
1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.
2. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
3. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową zgodą Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania satysfakcji Kupującego.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.
6. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.
7. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest Admedic sp z o.o., która działa zgodnie z obowiązującymi zasadami RODO.
8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Administratorem Danych.
9. Składając zamówienie, Klient zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie jego adresu e-mail do spółki Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji poprzez admedic.pl oraz potwierdza objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 ze zm.).

B. REGULAMIN KONSUMENCKI

Sklep internetowy Admedic.pl działający pod adresem: https://Admedic.pl jest prowadzony przez Admedic sp. z o.o. 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1, NIP: 1132809762, Regon: 142512550, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362215 (dalej zwana również „Admedic.pl”).
Dane kontaktowe: tel.: +48 791 200 485; e-mail: sprzedaz @ admedic.pl
rachunek bankowy mBank:
88 1140 2004 0000 3402 7797 2356

Regulamin KONSUMENCKI Admedic.pl

I. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży kosmetyków w sklepie internetowym Admedic.pl zlokalizowanym pod adresem https://Admedic.pl na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. poz.121 ze zm).
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub przez telefon w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Admedic.pl, zwaną dalej Sprzedającym.
Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.
Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.
Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.Admedic.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.
Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zm). Z kolei gwarancja jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. Zasady dokonywania zakupów
Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://Admedic.pl. Kupujący może także złożyć zamówienie przez telefon od poniedziałku do soboty od godziny 9.00 do 20.00 pod numerem telefonu: +48 791 200 458.

Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów:
1) – wybór produktu („Do koszyka”),
2) – wybór sposobu płatności i dostawy,
3) – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
4) – potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Analogiczna procedura stosowana jest w przypadku złożenia zamówienia przez telefon.

W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
Zamówienie jest realizowane w terminie jak najszybciej, od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego w przypadku wyboru płatności z góry jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Kupującego zamówienia.
Jeżeli przedmiot świadczenia nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od Kupującego cenę za zamówiony produkt.
Cennik dostawy znajduje się na stronie Admedic.pl po kliknięciu tutaj (cennik dostaw i płatności). Wszystkie produkty prezentowane przez Sprzedającego są oryginalne.

III. Formy płatności i dostawy
Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego:
a) przelew bankowy,
b) płatność za pobraniem,
c) system płatniczy eCard.

Dostawa zamówionych produktów następuje przesyłką kurierską. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego.

Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

IV. Odstąpienie od umowy
Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683) Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnianego wzoru nie jest obowiązkowe.
Sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Kupujący podał rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sprzedaz @ admedic.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Admedic sp. z o.o. , 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres Admedic sp. z o.o., 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1 niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech jego funkcjonowania.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz:

a) dostarczana w opieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb konsumenta.

V. Reklamacje wad produktów
Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane, jako nowe, oryginalne i w oryginalnych opakowaniach.
W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121ze zm.) w tym m.in. art. 556 – 576.
Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru;
c) obniżenia ceny;
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
b) charakter wady – istotna czy nieistotna;
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może przekazać Sprzedający bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) w punkcie odbioru pod adresem Admedic sp. z o.o. 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1 Z DOPISKIEM „REKLAMACJA Admedic.PL” lub na adres e-mail info @ Admedic.pl
Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:
a) naprawy towaru,
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru,
to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

VI. Usługi dodatkowe:
a) Kupujący składając zamówienie ma możliwość skorzystania z dodatkowej usługi „Ubezpieczenie Paczki”.
b) Zakup usługi „Ubezpieczenie Paczki” jest dobrowolny i nie jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.
c) Usługa „Ubezpieczenie Paczki powyżej 2000 zł” jest dodatkowo płatna, jej koszt wynosi 5 zł
d) W momencie wykupienia usługi „Ubezpieczenie Paczki”, Sprzedający po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego o zaginięciu paczki jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji i niezwłocznej wysyłki zamówienia lub zwrotu pieniędzy.
d) W momencie wykupienia usługi „Ubezpieczenie Paczki”, Sprzedający po otrzymaniu uszkodzonego towaru zobowiązany do przyjęcia reklamacji i niezwłocznej ponownej wysyłki uszkodzonego produktu lub zwrotu wartości uszkodzonego produktu.
e) w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie, by skorzystać z praw wynikających z usługi „Ubezpieczenie Paczki” Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedającego o uszkodzeniu towaru w ciągu 3 dni od otrzymania zamówienia.

VII. Polityka prywatności i COOKIES
Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod tym adresem
VIII. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem Admedic.pl
Strona internetowa https://Admedic.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Admedic sp z o.o. działający pod adresem: https://Admedic.pl jest prowadzony przez Admedic sp. z o.o. , 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1 , NIP: 1132809762, Regon: 142512550, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362215 (dalej zwana również „Admedic.pl”). Dane kontaktowe: tel.: +48 791 200 485; e-mail: info @ Admedic.pl
Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.
Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod tym adresem
Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz @ admedic.pl lub listownie na adres Admedic sp. z o.o. 03-924 Warszawa, Niekłańska 35/1

Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

IX. Zmiany w Regulaminie
W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej Admedic.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.
Regulamin z dnia 24 maja 2018 r.

Wzór formularza odstąpienia od umowy. Aby pobrać kliknij TUTAJ

Wzór formularza reklamacji. Aby pobrać kliknij TUTAJ

PŁATNOŚCI ONLINEBezpieczeństwo płatności internetowych zapewnia eCard – system stosowany w setkach sklepów internetowych, zintegrowany z większością usług bankowości elektronicznej zapewnianych przez polskie banki.

Bezpieczeństwo dostaw zapewnia InPost realizujący wysyłki kurierskie oraz do Paczkomatów oraz UPS. Dla wygody i bezpieczeństwa Klientów wprowadziliśmy dodatkową procedurę Ubezpieczenia Paczki – jeśli przesyłka zostanie zniszczona lub zagubiona, Klient ma możliwość uzyskać nową przesyłkę jeszcze szybciej.

 

 

 

DLACZEGO Z NAMI WARTO – Admedic sp. z o.o. będąca właścicielem sklepu internetowego ADMEDIC.pl, istnieje na rynku od 2010 roku .

PRODUKUJEMY I SPRZEDAJEMY WYŁĄCZNIE SPRAWDZONE PRODUKTY – SUPLEMENTY DIETY W PŁYNIE, KTÓRE ZAWIERAJĄ SKONCENTROWANE EKSTRAKTY Z ZIÓŁ.

Promocja – DOSTAWA GRATIS przy zakupie dowolnego rodzaju produktu.

Też nie lubimy formularzy kontaktowych, gdyż cenimy sobie bliskie kontakty osobiste. Dlatego zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zadzwoń do ADMEDIC.pl – +48 791 200 458

Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości prosimy je kierować mailem sprzedaz @ admedic.pl Można się skontaktować z nami także telefonicznie +48 791 200 548. Odpowiadamy najszybciej jak to możliwe – zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

———————–

Dziękujemy za odwiedziny i zakupy w naszym sklepie. Zapraszamy ponownie.